Roddannelse

Roddannelse
Substantiver dannet af et verbums rod
uden affikser.
Syn. rodafledning, rodfund.
Ex: et køb (af verbet købe)
et knæk (af verbet knække).

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • roddannelse — rod|dan|nel|se sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • Rodafledning — Roddannelse …   Danske encyklopædi

  • Rodfund — Roddannelse …   Danske encyklopædi

  • Plantehormon — Plantehormoner er forbindelser som produceres i en bestemt del af planten for derefter at transporteres til en anden del af planten hvor en eller anden fysiologisk respons udløses. Plantehormoner virker ligesom hormoner hos dyr, via receptorer på …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”